zo 26 mei (09:30)
prop H van Dam Leusden
zo 26 mei (18:30)
Ds. A.C. Borsje

Bediening Heilige Doop

Behalve de verkondiging van het Evangelie vindt in onze diensten van tijd tot tijd ook de bediening van de sacramenten plaats. Onze kerk kent twee sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het sacrament van de Heilige Doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. Zij worden opgenomen in het verbond dat de God van Israël sluiten wil met gelovige ouders en hun kinderen. Voor hen die niet als kind werden gedoopt, bestaat de mogelijkheid om als volwassene gedoopt te worden na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

Viering Heilig Avondmaal

Het tweede sacrament is het Heilig Avondmaal. Naast de hoorbare prediking wil de Heere God ons ook de zichtbare verkondiging van het Evangelie geven om het geloof te versterken. Voor wie is het Avondmaal des Heeren? Voor ieder die gelooft dat de Heere Jezus voor zijn zonden is gestorven en de enige weg tot eeuwig behoud is. Het Avondmaal is niet om te laten zien hoe groot ons geloof is, maar om te tonen dat we niet zonder de grote liefde en genade van Christus kunnen. Aangaan is daarom in feite telkens weer een herhaalde geloofsbelijdenis.

Bid- en dankdag

Op bid- en dankdag worden er twee diensten gehouden die aanvangen om 9.30 uur en 19.30 uur. In de morgendienst zijn ook de leerlingen van "De Zaaier" aanwezig. De preek is dan afgestemd op de kinderen. De biddag is op de tweede woensdag in maart, de dankdag op de eerste woensdag in november.

Trouwdienst

Aanstaande bruidsparen, die in onze kerk Gods zegen over hun huwelijk willen vragen, worden verzocht daarover in een vroeg stadium contact op te nemen met de predikant. Deze zal een afspraak maken om met het bruidspaar een gesprek te hebben. Daarin bereiden we ons voor op de trouwdag en in het bijzonder op de trouwdienst.Verder dient het aanbeveling om contact op te nemen met de koster voor het vastzetten van de huwelijksdatum.

Rouwdienst

Bij een overlijden dient de familie van de overledene zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant of met de wijkouderling. Er kan dan afgestemd worden hoe en wanneer de uitvaartplechtigheid gaat plaatsvinden. De invulling van de rouwdienst vindt plaats in overleg met de predikant volgens de richtlijnen die de kerkenraad daarvoor heeft opgesteld. Voor de gang van zaken tijdens condoleance en rouwdienst is een overzicht van afspraken beschikbaar.

wo 22 mei (19:30)
Uitzending kerkdienst
wo 22 mei (20:00)
Moderamen vergadering
wo 22 mei (20:00)
Vergadering kerkrentmeesters en commissie van beheer
do 23 mei (19:30)
Huwelijkscatechese
za 25 mei (09:00) 13:00
Inzamelen snoeiafval (parkeerstrook bij de Zaaier)
za 25 mei (17:30)
Gemeentemaaltijd
wo 29 mei (19:30)
Uitzending kerkdienst
wo 29 mei (19:30)
Kerkenraadsvergadering
do 30 mei (19:30)
Huwelijkscatechese
vr 31 mei (19:00)
Maandsluiting Dwarsakker